TRUNG TÂM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN DJI TẠI VIỆT NAM
Hà Nội: 1900.5555.12 (Ext 4)
Tp HCM: 1900.5555.12 (Ext 3)