Sản phẩm mới

RSS

Mavic - Fliter ND8 PGY
[ACM006] 

Picture of Mavic - Fliter ND8 PGY

335.000 VND

Mavic - Phụ Kiện Chân Đôn Xám
[ACM001] 

Picture of Mavic - Phụ Kiện Chân Đôn Xám

140.000 VND

Mavic Pro Core Board A
 

Picture of Mavic Pro Core Board A

Giá thương lượng

Mavic - Dây Nguồn 100W
[MP012] 

Picture of Mavic - Dây Nguồn 100W

140.000 VND

Máy bay camera mini JJRC H30C Đỏ
[JJRCH30CR] 

Picture of Máy bay camera mini JJRC H30C Đỏ
980.000 VND
890.000 VND

Máy bay camera mini JJRC H30C Đen
[JJRCH30CB] 

Picture of Máy bay camera mini JJRC H30C Đen
980.000 VND
890.000 VND

Máy Bay Camera JJRC H31C Xanh
[JJRCH31CB] 

Picture of Máy Bay Camera JJRC H31C Xanh
1.280.000 VND
980.000 VND

Máy Bay Chống Nước JJRC H31 Xanh (Không Camera)
[JJRCH31B] 

Picture of Máy Bay Chống Nước JJRC H31 Xanh (Không Camera)
980.000 VND
680.000 VND

Máy Bay Camera JJRC H31C Trắng
[JJRCH31CW] 

Picture of Máy Bay Camera JJRC H31C Trắng
1.280.000 VND
980.000 VND

Máy Bay Chống Nước JJRC H31 Trắng (Không Camera)
[JJRCH31W] 

Picture of Máy Bay Chống Nước JJRC H31 Trắng (Không Camera)
980.000 VND
680.000 VND

Mavic WIFI Board
[MAS009] 

Picture of Mavic WIFI Board

890.000 VND

Mavic Upper Shell
[MAS022] 

Picture of Mavic Upper Shell

499.000 VND

Mavic RC Top Cover and Back Cover
[MAS021] 

Picture of Mavic RC Top Cover and Back Cover

499.000 VND

Mavic RC Right Dial Board
[MAS016] 

Picture of Mavic RC Right Dial Board

499.000 VND

Mavic RC Right Control Stick
[MAS017] 

Picture of Mavic RC Right Control Stick

290.000 VND

Mavic RC Left Dial Board
[MAS015] 

Picture of Mavic RC Left Dial Board

499.000 VND

Mavic RC Left Control Stick
[MAS018] 

Picture of Mavic RC Left Control Stick

290.000 VND

Mavic RC Left and Right Dial
[MAS028] 

Picture of Mavic RC Left and Right Dial

260.000 VND

Mavic RC Left and Right Axis Shell
[MAS027] 

Picture of Mavic RC Left and Right Axis Shell

160.000 VND

Mavic RC Left and Right Arms
[MAS026] 

Picture of Mavic RC Left and Right Arms

778.000 VND

Mavic RC Button Board
[MAS007] 

Picture of Mavic RC Button Board

520.000 VND

Mavic RC Bottom Cover
[MAS019] 

Picture of Mavic RC Bottom Cover

690.000 VND

Mavic Pro Gimbal & Camera(GKAS)
[MAS008] 

Picture of Mavic Pro Gimbal & Camera(GKAS)

6.800.000 VND

Mavic Pro Front Right Motor Arm
[MAS011] 

Picture of Mavic Pro Front Right Motor Arm

778.000 VND

Mavic Pro Front Left Motor Arm
[MAS010] 

Picture of Mavic Pro Front Left Motor Arm

778.000 VND

Mavic Pro Bottom Shell
[MAS023] 

Picture of Mavic Pro Bottom Shell

980.000 VND

Mavic Power Board
[MAS006] 

Picture of Mavic Power Board

390.000 VND

Mavic Middle Frame
[MAS024] 

Picture of Mavic Middle Frame

499.000 VND

Mavic GPS Module
[MAS005] 

Picture of Mavic GPS Module

2.980.000 VND

Mavic Front Vision
[MAS004] 

Picture of Mavic Front Vision

980.000 VND

Mavic Flight Controller ESC Board
[MAS003] 

Picture of Mavic Flight Controller ESC Board

2.900.000 VND

Mavic Fan
[MAS014] 

Picture of Mavic Fan

390.000 VND

Mavic Compass Board
[MAS002] 

Picture of Mavic Compass Board

390.000 VND

Mavic Back Right Motor Arm
[MAS013] 

Picture of Mavic Back Right Motor Arm

778.000 VND

Mavic Back Left Motor Arm
[MAS012] 

Picture of Mavic Back Left Motor Arm

778.000 VND

Osmo Pro Combo
 

Picture of Osmo Pro Combo

45.970.000 VND

Camera GoPro Hero 5 Black Hãng (Có VAT)
 

Picture of Camera GoPro Hero 5 Black Hãng (Có VAT)
10.100.000 VND
9.999.000 VND

Mavic - Balô Đeo Vai Chống Sốc
[ACM032] 

Picture of Mavic - Balô Đeo Vai Chống Sốc

840.000 VND

Phantom 4 Pro GPS Module
[P4S003] 

Picture of Phantom 4 Pro GPS Module

3.900.000 VND

Phantom 4 Pro RC Main Board
[P4S001] 

Picture of Phantom 4 Pro RC Main Board

5.280.000 VND

Phantom 4 Pro Power Interface Module
[P4S014] 

Picture of Phantom 4 Pro Power Interface Module

1.390.000 VND

Phantom 4 Pro 3-in-1 Board Module
[P4S013] 

Picture of Phantom 4 Pro 3-in-1 Board Module

8.760.000 VND

Phantom 4 Pro Upper Shell
[P4S028] 

Picture of Phantom 4 Pro Upper Shell

980.000 VND

Phantom 4 Pro Main Controller
[P4S025] 

Picture of Phantom 4 Pro Main Controller

2.840.000 VND

Phantom 4 Pro Middle Shell
[P4S032] 

Picture of Phantom 4 Pro Middle Shell

980.000 VND

Phantom 4 Professional - 4K Gimbal Camera
[P4S035] 

Picture of Phantom 4 Professional - 4K Gimbal Camera

16.350.000 VND

Phantom 4 Pro Flat Cable + Cable
[P4S009] 

Picture of Phantom 4 Pro Flat Cable + Cable

590.000 VND

Phantom 4 Pro Left ESC Board
[P4S008] 

Picture of Phantom 4 Pro Left ESC Board

2.990.000 VND
Giỏ hàng
Không có món nào trong giỏ hàng của bạn.

Flycam Community

  
Live help messenger

 

dji osmo, dji mavic