Sort by

Phantom 4 Pin Thông Minh 5350Mah 12.5V
[P4P54] 

Picture of Phantom 4 Pin Thông Minh 5350Mah 12.5V
3.800.000 VND
3.100.000 VND

Phantom 4 Pro - Aircraft Kit
[P4+P70] 

Picture of Phantom 4 Pro - Aircraft Kit

31.567.000 VND

Phantom 4 PRO - Pin 5870mAh 15.2v
[P4+P64] 

Picture of Phantom 4 PRO - Pin 5870mAh 15.2v

Giá thương lượng

Combo 2 Pin Phantom 4 5350mah + Vỉ sạc 3 Pin
[P42P1S] 

Picture of Combo 2 Pin Phantom 4 5350mah + Vỉ sạc 3 Pin
9.800.000 VND
7.800.000 VND

Phantom 4 Vỉ Sạc 3 Pin
[P4P08] 

Picture of Phantom 4 Vỉ Sạc 3 Pin
2.440.000 VND
2.120.000 VND

Phantom 4 Pro - ND16 Filter
[P4+P75] 

Picture of Phantom 4 Pro - ND16 Filter

679.000 VND

Phantom 4 Pro - ND4 Filter
[P4+P73] 

Picture of Phantom 4 Pro - ND4 Filter

679.000 VND

Phantom 4 Pro - ND8 Filter
[P4+P74] 

Picture of Phantom 4 Pro - ND8 Filter

679.000 VND

Phantom 4 Professional - 4K Gimbal Camera
[P4S035] 

Picture of Phantom 4 Professional - 4K Gimbal Camera

16.350.000 VND

Phantom 4 Pro 3-in-1 Board Module
[P4S013] 

Picture of Phantom 4 Pro 3-in-1 Board Module

8.760.000 VND

Phantom 4 Pro Flat Cable + Cable
[P4S009] 

Picture of Phantom 4 Pro Flat Cable + Cable

590.000 VND

Phantom 4 Pro Forward Vision Module
[P4S018] 

Picture of Phantom 4 Pro Forward Vision Module

1.140.000 VND

Phantom 4 Pro GPS Module
[P4S003] 

Picture of Phantom 4 Pro GPS Module

3.900.000 VND

Phantom 4 Pro LED Cover
[P4S017] 

Picture of Phantom 4 Pro LED Cover

309.000 VND

Phantom 4 Pro Left ESC Board
[P4S008] 

Picture of Phantom 4 Pro Left ESC Board

2.990.000 VND

Phantom 4 Pro Power Interface Module
[P4S014] 

Picture of Phantom 4 Pro Power Interface Module

1.390.000 VND

Phantom 4 Pro RC Main Board
[P4S001] 

Picture of Phantom 4 Pro RC Main Board

5.280.000 VND

Phantom 4 Pro Rearward Vision Module
[P4S016] 

Picture of Phantom 4 Pro Rearward Vision Module

1.130.000 VND

Phantom 4 Pro Right ESC Board
[P4S015] 

Picture of Phantom 4 Pro Right ESC Board

2.990.000 VND

Phantom 4 Pro LED
[P4S024] 

Picture of Phantom 4 Pro LED

309.000 VND

Phantom 4 Pro Main Controller
[P4S025] 

Picture of Phantom 4 Pro Main Controller

2.840.000 VND

Phantom 4 Pro Sub G Antenna
[P4S023] 

Picture of Phantom 4 Pro Sub G Antenna

420.000 VND

Phantom 4 Pro Ultrasonic Sensor Module
[P4S021] 

Picture of Phantom 4 Pro Ultrasonic Sensor Module

2.400.000 VND

Phantom 4 Pro Middle Shell
[P4S032] 

Picture of Phantom 4 Pro Middle Shell

980.000 VND

Phantom 4 Pro Upper Shell
[P4S028] 

Picture of Phantom 4 Pro Upper Shell

980.000 VND
Giỏ hàng
Không có món nào trong giỏ hàng của bạn.

Flycam Community

  
Live help messenger

 

dji osmo, dji mavic