Sort by

Mavic - Cánh Thay Thế 8330
[MP022] 

Picture of Mavic - Cánh Thay Thế 8330

210.000 VND

Mavic - Dây Nguồn 100W
[MP012] 

Picture of Mavic - Dây Nguồn 100W

140.000 VND

Mavic - Hub Sạc Pin
[MP007] 

Picture of Mavic - Hub Sạc Pin

910.000 VND

Mavic - Pin Thông Minh 3.830mAh 11.4V
[MP026] 

Picture of Mavic - Pin Thông Minh 3.830mAh 11.4V

2.100.000 VND

Mavic - Sạc Xe Hơi
[MP006] 

Picture of Mavic - Sạc Xe Hơi

1.150.000 VND

Mavic - Túi Da Chống Sốc
[MP030] 

Picture of Mavic - Túi Da Chống Sốc

1.850.000 VND

Mavic Pro Core Board A
 

Picture of Mavic Pro Core Board A

Giá thương lượng

Mavic Compass Board
[MAS002] 

Picture of Mavic Compass Board

390.000 VND

Mavic Flight Controller ESC Board
[MAS003] 

Picture of Mavic Flight Controller ESC Board

2.900.000 VND

Mavic Front Vision
[MAS004] 

Picture of Mavic Front Vision

980.000 VND

Mavic GPS Module
[MAS005] 

Picture of Mavic GPS Module

2.980.000 VND

Mavic Power Board
[MAS006] 

Picture of Mavic Power Board

390.000 VND

Mavic Pro Gimbal & Camera(GKAS)
[MAS008] 

Picture of Mavic Pro Gimbal & Camera(GKAS)

6.800.000 VND

Mavic RC Button Board
[MAS007] 

Picture of Mavic RC Button Board

520.000 VND

Mavic WIFI Board
[MAS009] 

Picture of Mavic WIFI Board

890.000 VND

Mavic Back Left Motor Arm
[MAS012] 

Picture of Mavic Back Left Motor Arm

778.000 VND

Mavic Back Right Motor Arm
[MAS013] 

Picture of Mavic Back Right Motor Arm

778.000 VND

Mavic Pro Front Left Motor Arm
[MAS010] 

Picture of Mavic Pro Front Left Motor Arm

778.000 VND

Mavic Pro Front Right Motor Arm
[MAS011] 

Picture of Mavic Pro Front Right Motor Arm

778.000 VND

Mavic Fan
[MAS014] 

Picture of Mavic Fan

390.000 VND

Mavic RC Left Dial Board
[MAS015] 

Picture of Mavic RC Left Dial Board

499.000 VND

Mavic RC Right Dial Board
[MAS016] 

Picture of Mavic RC Right Dial Board

499.000 VND

Mavic RC Left Control Stick
[MAS018] 

Picture of Mavic RC Left Control Stick

290.000 VND

Mavic RC Right Control Stick
[MAS017] 

Picture of Mavic RC Right Control Stick

290.000 VND

Mavic Middle Frame
[MAS024] 

Picture of Mavic Middle Frame

499.000 VND

Mavic Pro Bottom Shell
[MAS023] 

Picture of Mavic Pro Bottom Shell

980.000 VND

Mavic RC Bottom Cover
[MAS019] 

Picture of Mavic RC Bottom Cover

690.000 VND

Mavic RC Top Cover and Back Cover
[MAS021] 

Picture of Mavic RC Top Cover and Back Cover

499.000 VND

Mavic Upper Shell
[MAS022] 

Picture of Mavic Upper Shell

499.000 VND

Mavic Micro USB - Jack C
[MP005] 

Picture of Mavic Micro USB - Jack C

190.000 VND

Mavic Micro USB - Jack Chuẩn
[MP003] 

Picture of Mavic Micro USB - Jack Chuẩn

190.000 VND

Mavic Micro USB - Jack Lightning
[MP00L] 

Picture of Mavic Micro USB - Jack Lightning

440.000 VND

Mavic RC Left and Right Arms
[MAS026] 

Picture of Mavic RC Left and Right Arms

778.000 VND

Mavic RC Left and Right Axis Shell
[MAS027] 

Picture of Mavic RC Left and Right Axis Shell

160.000 VND

Mavic RC Left and Right Dial
[MAS028] 

Picture of Mavic RC Left and Right Dial

260.000 VND
Giỏ hàng
Không có món nào trong giỏ hàng của bạn.

Flycam Community

  
Live help messenger

 

dji osmo, dji mavic